Villa type A

Built area:
273,34 sqm
Land area:
250 - 580 sqm
Bedrooms:
4
Bathrooms:
4
Parking spaces:
2

The Type A villa features a larger Ground Floor allowing for a vast living room area, a welcoming first floor terrace overseeing the back yard with a sensual cut-off covered area and the project signature: the grand living space of the 2nd floor. Always linked with another villa of Type A or B, it is surrounded by a generous private court yard on 3 sides. Comes in 3 different configurations.

Download villa floor plan and technical specifications

Villa type A
TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL

SPECIFICATIONS

Foundation

The foundation will be made with a system of continuous reinforced concrete beams on the compacted ballast filling/cushion.

Structure

The structural system is made of reinforced concrete frames, concrete with superior strength class and BST 500 reinforcement. All floors are made of reinforced concrete, including the terrace slab above the 2nd floor.

Masonry

The lateral closing walls are made of brick masonry with of 30 cm width vertical gaps.

Insulation

The insulation of the house will be done by plating with 15 cm mineral wool for all the external walls. The finishing system of the facades will be a combination between ventilated facade and thermal system with decorative painting.

Aluminum Windows

The exterior windows will be made of aluminum with thermal break and double-glazed windows with reduced energy transmission. The facade on the ground floor facing the private courtyard will have a sliding door, allowing for ample door opening.

Thermal installations

The heating will be performed by the air-water heat pump, the rooms being warmed through the under-floor system. The room cooling will be done with fan convectors mounted in the ceiling with the thermal agent supplied by the heat pump.

Electrical installations

The electrical distribution will be made through a general switchboard and the floor switchboards, while the wiring for lighting and sockets will be Smart-Home standard. The house will be equipped with a burglar alarm that can be addressed via a Smart-Phone.

Sanitary installations

The internal distribution of cold and hot water will be made of composite pipes and, for increased acoustic comfort, sound-absorbing pipes will be used.

Surroundings

Each villa will have 2 parking spaces arranged in front of the house, with a finishing layer of self-blocking pavers. The private yard will be surrounded by an esthetically design fence of different types to provide for privacy and also see-through openings.

Contact us

Hello, I am interested in

Villa type A

Contact us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Villa type A

Suprafață construită:
273,34 sqm
Suprafață teren:
250 - 580 sqm
Dormitoare:
4
Băi:
4
Locuri de parcare:
2

The Type A villa features a larger Ground Floor allowing for a vast living room area, a welcoming first floor terrace overseeing the back yard with a sensual cut-off covered area and the project signature: the grand living space of the 2nd floor. Always linked with another villa of Type A or B, it is surrounded by a generous private court yard on 3 sides. Comes in 3 different configurations.

Descarcă planul vilei și specificațiile tehnice

Villa type A
specificațiile tehnice

SPECIFICAȚII

TEHNICE

FUNDAȚIA

Fundația va fi realizată în sistem de grinzi continue din beton armat pe umplutură/pernă de balast compactat.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ

Sistemul structural este compus din cadre de beton armat, beton cu clasă superioară de rezistență și armatură BST 500.
Toate planșeele sunt realizate din beton armat, inclusiv placa terasei de peste etajul 2.

ZIDĂRIA

Pereții de închidere laterală sunt realizați din zidărie de cărămidă cu goluri verticale cu lățimea de 30 cm.

ANVELOPA

Izolația casei va fi realizată prin placare cu vată minerală de 15 cm pentru toți pereții exterior. Sistemul de finisaj al fațadelor: combinație între fațada ventilată și termosistem cu vopsitorie decorativă.

TÂMPLĂRIA DE ALUMINIU

Tâmplăria exterioară va fi realizată din aluminiu cu rupere de punte termică si geam termopan cu transmitere redusă de energie;
Fațada de la parter care duce către curtea privată va avea usă cu sistem glisant care să permită deschiderea unei suprafețe mari.

INSTALAȚIILE TERMICE

Sistemul de încălzire este realizat prin pompă de caldură aer-apă, incălzirea încăperilor efectuându-se prin sistem de pardoseală.
Răcirea încăperilor se realizează cu ventilo-convectori montați în plafonul camerelor de locuit, agentul termic fiind livrat de către pompa de căldură.

INSTALAȚIILE ELECTRICE

Distribuția electrică se va realiza prin intermediul unui tablou general și a tablourilor de etaj iar cablajul pentru iluminat si prize va fi standard Smart-Home.
Casa va fi dotată cu alarmă de efracție adresabilă prin intermediul unui Smart-Phone.

INSTALAȚIILE SANITARE

Distribuția interioară de apă rece si caldă se va realiza din țevi compozite iar pentru un confort acustic sporit, vor fi utilizate țevi fonoabsorbante.

ÎMPREJMUIREA

Fiecare vilă va avea 2 locuri de parcare amenajate in fața casei; stratul finit va fi din pavele autoblocante.
Curtea privată va fi imprejmuită cu gard cu design estetic de diferite tipuri pentru a oferi intimitate și, de asemenea, deschideri transparente.

Contact

Bună ziua, sunt interesat de

Villa type A

Contactează-ne

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.